Sněmovní tisk 585
Novela z. o státním občanství ČR

Stav projednávání ke dni: 3. prosince 2023

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Roman Bělor, Vladimír Balaš, Ondřej Benešík, Eva Decroix, Jakub Michálek, Martina Ochodnická, Hayato Okamura) předložila sněmovně návrh zákona 15. 11. 2023.
Zástupce navrhovatele: Bělor R. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 585/0 dne 16. 11. 2023.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 20. 11. 2023.

Další projednávání možné do 20. 12. 2023 (do 30 dnů od doručení).Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Československo, dvojí státní příslušnost, Slovensko, státní občanství, udělení občanství

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)