Sněmovní tisk 335
Novela z. - energetický zákon - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 11. 11. 2022.
Zástupce navrhovatele: min. prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 335/0 dne 11. 11. 2022.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1312/22, PID KORNCKUFSLEG.


  Předsedkyně vyhlásila na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Na základě žádosti vlády 11. 11. 2022 rozhodla, že předložený návrh zákona bude projednáván ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení (rozhodnutí č. 46).

 • PS

  Předsedkyně sněmovny projednání návrhu zákona doporučila 11. 11. 2022.
  Určila zpravodaje: Mgr. Ivan Adamec a přikázala návrh k projednání výboru: Hospodářský výbor

 • V
   • Rozpočtový výbor projednal navíc návrh zákona a vydal 16. 11. 2022 usnesení doručené poslancům jako tisk 335/1 (doporučuje schválit).
   • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 16. 11. 2022 usnesení doručené poslancům jako tisk 335/2 (pozměňovací návrhy).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou .
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou .
  Podány pozměňovací návrhy, které byly rozeslány poslancům jako sněmovní dokument 1655.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 18. 11. 2022 na 45. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 51, usnesení č. 434).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 25. 11. 2022.
  Prezident zákon podepsal 28. 11. 2022.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 28. 11. 2022.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 29. 11. 2022.

Zákon vyhlášen 30. 11. 2022 ve Sbírce zákonů v částce 166 pod číslem 365/2022 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
1641Michal Kučera22897-35574.docx (19 KB) 16. 11. 2022 v 18:13:05
1642Tomáš Müller22898-35575.docx (20 KB) 17. 11. 2022 v 13:57:34
1643Ivan Adamec22899-35576.docx (32 KB) 18. 11. 2022 v 07:12:13
1648Václav Král22904-35590.docx (15 KB) 18. 11. 2022 v 09:39:36
1649Berenika Peštová22905-35586.doc (49 KB) 18. 11. 2022 v 09:36:52
1650Berenika Peštová22906-35587.doc (46 KB) 18. 11. 2022 v 09:37:36
1651Berenika Peštová22907-35588.doc (36 KB) 18. 11. 2022 v 09:38:27
1652Jana Mračková Vildumetzová22908-35591.odt (47 KB) 18. 11. 2022 v 10:23:10
1653Jana Mračková Vildumetzová22909-35592.odt (47 KB) 18. 11. 2022 v 11:41:10


Deskriptory EUROVOCu: energetická politika, energetické právo, mimořádná daň, zdanitelný příjem

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)