Sněmovní tisk 302
Novela z. - energetický zákon - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 13. 9. 2022.
Zástupce navrhovatele: min. prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 302/0 dne 13. 9. 2022.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1096/22, PID KORNCJ8B3LRB.


  Předsedkyně vyhlásila na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Na základě žádosti vlády 13. 9. 2022 rozhodla, že předložený návrh zákona bude projednáván ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení (rozhodnutí č. 38).

 • PS

  Předsedkyně sněmovny projednání návrhu zákona doporučila 13. 9. 2022.
  Určila zpravodaje: Mgr. Ivan Adamec a přikázala návrh k projednání výboru: Hospodářský výbor

 • V
   • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 15. 9. 2022 usnesení doručené poslancům jako tisk 302/1 (doporučuje schválit).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16. 9. 2022 na 39. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 9. 2022 na 39. schůzi.
  Podány pozměňovací návrhy, které byly rozeslány poslancům jako sněmovní dokument 1273.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 16. 9. 2022 na 39. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 13, usnesení č. 371).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 16. 9. 2022 návrh zákona Senátu jako tisk 296, dokument 296/0.

 • O

  Organizační výbor dne 20. 9. 2022 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 20. 9. 2022 a přijal usnesení č. 236, které bylo rozdáno jako tisk 296/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 20. 9. 2022 a přijal usnesení č. 191, které bylo rozdáno jako tisk 296/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 20. 9. 2022 na 29. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 564).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 9. 2022.
  Prezident zákon podepsal 21. 9. 2022.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 21. 9. 2022.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 9. 2022.

Zákon vyhlášen 30. 9. 2022 ve Sbírce zákonů v částce 134 pod číslem 287/2022 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
1218Marie Pošarová22474-34975.docx (34 KB) 14. 9. 2022 v 18:13:05
1220Marie Pošarová22476-34993.docx (34 KB) 14. 9. 2022 v 18:15:30
1221Marie Pošarová22477-34994.docx (34 KB) 14. 9. 2022 v 18:16:23
1222Marie Pošarová22478-34995.docx (34 KB) 14. 9. 2022 v 18:16:48
1223Marie Pošarová22479-34996.docx (34 KB) 14. 9. 2022 v 18:17:09
1224Marie Pošarová22480-34997.docx (34 KB) 14. 9. 2022 v 18:17:41
1225Marie Pošarová22481-34998.docx (34 KB) 14. 9. 2022 v 18:18:02
1226Marie Pošarová22482-34999.docx (34 KB) 14. 9. 2022 v 18:18:22
1227Marie Pošarová22483-35000.docx (35 KB) 14. 9. 2022 v 18:18:42
1228Marie Pošarová22484-35001.docx (35 KB) 14. 9. 2022 v 18:19:00
1229Marie Pošarová22485-35002.docx (35 KB) 14. 9. 2022 v 18:19:18
1230Marie Pošarová22486-35003.docx (35 KB) 14. 9. 2022 v 18:19:40
1231Marie Pošarová22487-35004.docx (35 KB) 14. 9. 2022 v 18:20:03
1232Marie Pošarová22488-35005.docx (35 KB) 14. 9. 2022 v 18:20:23
1233Marie Pošarová22489-35006.docx (35 KB) 14. 9. 2022 v 18:20:53
1234Marie Pošarová22490-35008.docx (35 KB) 14. 9. 2022 v 18:21:15
1244Roman Kubíček22500-35022.docx (16 KB) 16. 9. 2022 v 08:26:36
1245Karel Havlíček22501-35023.docx (34 KB)
22501-35024.docx (34 KB)
22501-35025.docx (34 KB)
 16. 9. 2022 v 09:10:34
1249Marie Pošarová22505-35029.docx (37 KB)
22505-35030.docx (37 KB)
 16. 9. 2022 v 10:45:15
1250Marie Pošarová22506-35031.docx (36 KB) 16. 9. 2022 v 10:45:46
1251Marie Pošarová22507-35032.docx (37 KB) 16. 9. 2022 v 10:52:40
1252Karel Havlíček22508-35033.docx (34 KB) 16. 9. 2022 v 10:57:22
1253Karel Havlíček22509-35034.docx (34 KB) 16. 9. 2022 v 10:57:50
1254Karel Havlíček22510-35035.docx (34 KB) 16. 9. 2022 v 10:58:17
1256Karel Havlíček22512-35036.docx (33 KB) 16. 9. 2022 v 11:23:55
1257Zbyněk Stanjura22513-35037.docx (27 KB) 16. 9. 2022 v 11:40:19


Deskriptory EUROVOCu: cena energie, cenová regulace, distribuce energie, elektrická energie, energetická bilance, energetická krize, energetické právo, krizové řízení, rozvod elektřiny, spotřeba energie, zásobování plynem

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)