Sněmovní tisk 380
Vl. n. z. o správě voleb - související - EU

Stav projednávání ke dni: 1. prosince 2023

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 2. 2. 2023.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 380/0 dne 2. 2. 2023.
    Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1119/22, PID ALBSCERH7N8Z.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 9. 2. 2023 (usnesení č. 128). Určil zpravodaje: Mgr. Radek Vondráček a navrhl Ústavně-právní výbor jako garanční.

Další projednávání možné od 13. 2. 2023.

Projednávání tisku navrženo na pořad 86. schůze (od 12. prosince 2023), zařazeno na pořad 82. schůze (od 14. listopadu 2023).Související tisk: 379 (Vládní návrh zákona o správě voleb).

Deskriptory EUROVOCu: místní volby, organizace voleb, parlamentní volby, prezidentské volby, regionální volby, sčítání hlasů, volby

Navržené změny předpisů (17)ISP (příhlásit)