Sněmovní tisk 626
Novela z. o Nejvyšším kontrolním úřadu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Petr Dolínek, Ondřej Veselý, Antonín Staněk, Alena Gajdůšková) předložila sněmovně návrh zákona 18. 10. 2019.
Zástupce navrhovatele: Dolínek P. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 626/0 dne 21. 10. 2019. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0626.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 23. 10. 2019. Vláda zaslala stanovisko 20. 11. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 20. 11. 2019 jako tisk 626/1 (neutrální).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 1009/19, PID KORNBH98WZKP.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: kontrolní moc, kontrolní úřad, rozhlasové vysílání, televize

Navržené změny předpisů (1):

CitaceZměnaPředpisOd
166/1993novelizujeZákon o Nejvyšším kontrolním úřadu626/0


ISP (příhlásit)