Sněmovní tisk 262
Novela z. o léčivech - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 24. 8. 2018.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 262/0 dne 24. 8. 2018.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 647/18, PID KORNAZQ9XERQ.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 30. 8. 2018 (usnesení č. 99). Určil zpravodaje: MUDr. Miloslav Janulík a navrhl Výbor pro zdravotnictví jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 23. 10. 2018 na 20. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 358).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 20 dní.

 • V
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 12. 11. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 262/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 14. 11. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 262/2 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 4. 12. 2018 na 24. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 4. 12. 2018 na 24. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 7 dnů po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 262/3, který byl rozeslán 4. 12. 2018 v 18:43 (revokováno).
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 262/4, který byl rozeslán 6. 12. 2018 v 15:38.

 • G
  • Výbor pro zdravotnictví vydal usnesení garančního výboru, které bylo 12. 12. 2018 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 262/5 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 21. 12. 2018 na 24. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 278, usnesení č. 423).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 8. 1. 2019.
  Zákon Senátem schválen 31. 1. 2019.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 2. 2019.
  Prezident zákon podepsal 8. 2. 2019.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 11. 2. 2019.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 13. 2. 2019.

Zákon vyhlášen 15. 2. 2019 ve Sbírce zákonů v částce 19 pod číslem 44/2019 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
1816Karla Maříková14040-20784.docx (14 KB) / PDF (92 KB, 3 strany) 4. 12. 2018 v 08:57:55
1817Karla Maříková14041-20785.docx (21 KB) / PDF (183 KB, 7 stran) 4. 12. 2018 v 09:00:16
1853Karla Maříková14077-20834.docx (17 KB) / PDF (120 KB, 4 strany) 4. 12. 2018 v 13:19:47
1862Jana Pastuchová14086-20845.docx (25 KB) / PDF (242 KB, 3 strany)
14086-20846.docx (28 KB) / PDF (313 KB, 4 strany)
 4. 12. 2018 v 14:24:46
1863Jana Pastuchová14087-20847.docx (28 KB) / PDF (313 KB, 4 strany) 4. 12. 2018 v 14:25:51
1868David Kasal14092-20854.doc (57 KB) / PDF (277 KB, 5 stran) 4. 12. 2018 v 15:18:45
1875Věra Adámková14099-20858.docx (24 KB) / PDF (223 KB, 4 strany) 4. 12. 2018 v 16:16:10
1876Jana Pastuchová14100-20859.docx (22 KB) / PDF (250 KB, 3 strany) 4. 12. 2018 v 16:17:14
1877Jana Pastuchová14101-20860.docx (21 KB) / PDF (246 KB, 3 strany) 4. 12. 2018 v 16:18:04


Deskriptory EUROVOCu: farmaceutická legislativa, farmaceutický výrobek, lék, padělání, přibližování legislativy, řízení výroby, zdravotnická služba

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)