Sněmovní tisk 1085
Zpráva o plnění státního rozpočtu ČR za 1. pololetí 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2020

Autor: předseda vlády

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 16. 11. 2020 jako tisk 1085/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1131/20, PID ALBSBTBKDWD3.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 19. 11. 2020 (usnesení č. 336).
  Stanovisko Nejvyššího kontrolního úřadu bylo jako tisk 1085/2 rozesláno poslancům 20. 1. 2021.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal zprávu a vydal 25. 11. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 1085/1 (doporučuje vzít na vědomí).
  • Kontrolní výbor projednal zprávu a vydal 4. 2. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 1085/3 (bere na vědomí).


Deskriptory EUROVOCu: plnění rozpočtu, státní rozpočetISP (příhlásit)