Sněmovní tisk 807
Vl.n.z. o opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 1. 4. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 807/0 dne 1. 4. 2020.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 298/20, PID KORNBN8E7292.


  Předseda vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Na základě žádosti vlády 2. 4. 2020 rozhodl, že předložený návrh zákona bude projednáván ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení (rozhodnutí č. 45).

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 2. 4. 2020.
  Určil zpravodaje: Mgr. Marek Výborný a přikázal návrh k projednání výboru: Ústavně právní výbor

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 8., 9. 4. 2020 na 44. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 9. 4. 2020 na 44. schůzi.
  Podány pozměňovací návrhy, které byly rozeslány 9. 4. 2020 poslancům jako sněmovní dokument 5604.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 4. 2020 na 44. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 213, usnesení č. 1066).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20. 4. 2020.
  Prezident zákon podepsal 20. 4. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 20. 4. 2020.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 4. 2020.

Zákon vyhlášen 24. 4. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 69 pod číslem 191/2020 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
4718Marek Výborný16942-25700.doc (283 KB) / PDF (579 KB, 28 stran) 6. 4. 2020 v 08:52:12
4729Jan Farský16953-25713.docx (30 KB) / PDF (374 KB, 6 stran) 6. 4. 2020 v 10:40:09
4736Jan Farský16960-25721.docx (30 KB) / PDF (383 KB, 9 stran) 6. 4. 2020 v 14:08:34
4771Dominik Feri16995-25761.docx (32 KB) / PDF (358 KB, 14 stran) 6. 4. 2020 v 19:57:05
4780Jan Farský17004-25771.docx (20 KB) / PDF (309 KB, 6 stran) 6. 4. 2020 v 23:08:09
4782Marek Výborný17006-25775.docx (22 KB) / PDF (223 KB, 2 strany) 7. 4. 2020 v 08:09:15
4783Marek Výborný17007-25776.doc (39 KB) / PDF (248 KB, 4 strany) 7. 4. 2020 v 08:15:13
4799Marian Jurečka17023-25791.docx (26 KB) / PDF (243 KB, 4 strany) 7. 4. 2020 v 08:53:24
4820Dominik Feri17044-25812.docx (22 KB) / PDF (231 KB, 2 strany) 7. 4. 2020 v 10:39:21
4829Patrik Nacher17053-25821.doc (73 KB) / PDF (337 KB, 6 stran) 7. 4. 2020 v 11:11:44
4876Kateřina Valachová17100-25880.docx (18 KB) / PDF (203 KB, 3 strany) 8. 4. 2020 v 15:32:59
4877Lukáš Kolářík17101-25881.docx (9 KB) / PDF (234 KB, 4 strany) 8. 4. 2020 v 17:12:00
4879Leo Luzar17103-25883.docx (16 KB) / PDF (196 KB, 2 strany) 8. 4. 2020 v 18:09:27
4880Kateřina Valachová17104-25884.docx (18 KB) / PDF (205 KB, 3 strany) 8. 4. 2020 v 18:15:38
4884Jakub Michálek17108-25888.docx (9 KB) / PDF (269 KB, 3 strany) 8. 4. 2020 v 22:32:31


Deskriptory EUROVOCu: solventnost, soudní řízení, výkon rozhodnutí

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)