Sněmovní tisk 244
N.z. v souvislosti se zrušením zákona o evidenci tržeb

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Miroslav Kalousek, Dominik Feri, Helena Langšádlová, Markéta Pekarová Adamová, Karel Schwarzenberg, František Vácha, Vlastimil Válek) předložila sněmovně návrh zákona 16. 7. 2018.
Zástupce navrhovatele: Langšádlová H. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 244/0 dne 17. 7. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0244.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 18. 7. 2018. Vláda zaslala stanovisko 16. 8. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 16. 8. 2018 jako tisk 244/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 679/18, PID ALBSB2UJL84D.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Související tisk: 243 (N.z., kterým se zrušuje zákon o evidenci tržeb).

Deskriptory EUROVOCu: daň z přidané hodnoty, daň z příjmů, daňová úleva, daňový systém, derogace, osvobození od daní

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)