Sněmovní tisk 222
Novela z. o evidenci tržeb

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 26. 6. 2018.
Zástupce navrhovatele: Ferjenčík M. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 222/0 dne 27. 6. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0222.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 28. 6. 2018. Vláda zaslala stanovisko 25. 7. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 25. 7. 2018 jako tisk 222/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 616/18, PID ALBSB27D34TO.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: daň z přidané hodnoty, maloobchodní prodej, obrat, příjem – platba, účetnictví

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)