Sněmovní tisk 148
Zdravotně pojistné plány zdravotních pojišťoven na rok 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zdravotně pojistné plány zdravotních pojišťoven na rok 2018 s vyjádřením vlády spolu se souhrnným hodnocením, hodnocením zdravotně pojistných plánů na rok 2018 a střednědobých výhledů na roky 2019 a 2020 jednotlivých zdravotních pojišťoven a tabulkovými přílohami

Autor: ministr zdravotnictví

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 6. 4. 2018 jako tisk 148/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 146/18, PID KORNAV4BMVPO.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 11. 4. 2018 (usnesení č. 60). Zpravodajem určen Ing. Petr Třešňák.

 • V
 • Č

  Čtení proběhlo 24. 1. 2019 na 26. schůzi.
  Zpráva schválena (hlasování č. 63, usnesení č. 454).Deskriptory EUROVOCu: náklady na zdraví, plán financování, pojišťovna, všeobecné zdravotní pojištění, zdravotní pojištěníISP (příhlásit)