Sněmovní tisk 143
Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2017

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2017

Autor: RČT

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 3. 4. 2018 jako tisk 143/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 11. 4. 2018 (usnesení č. 60). Zpravodajem určen Petr Dolínek.

 • V
  • Volební výbor projednal zprávu a vydal 3. 10. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 143/1 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 24. 10. 2019 na 35. schůzi.
  Zpráva schválena (hlasování č. 180, usnesení č. 758).Deskriptory EUROVOCu: programová produkce, televize, veřejná instituce, zpráva o činnostiISP (příhlásit)