Sněmovní tisk 1234
Novela z. o pojistném na veřejné zdr. pojištění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 3. 6. 2021.
Zástupce navrhovatele: Šafránková L. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1234/0 dne 3. 6. 2021.

    Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 1234.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 7. 6. 2021. Vláda zaslala stanovisko 30. 6. 2021. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 30. 6. 2021 jako tisk 1234/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 659/21, PID ALBSC3SALBSP.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: osoba samostatně výdělečně činná, pojistné, pojišťovna, všeobecné zdravotní pojištění, zdraví veřejnosti, zdravotní péče, zdravotní pojištění

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)