Sněmovní tisk 1156
Vl.n.z. o omezení dopadu plast.výrobků na životní pr.-souv. - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 12. 2. 2021.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1156/0 dne 12. 2. 2021.
    Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1430/20, PID ALBSBY3C3RDS.


    Lhůta pro implementaci předpisů EU je do 3. 7. 2021.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 18. 2. 2021 (usnesení č. 370). Určil zpravodaje: Bc. František Elfmark, DiS a navrhl Výbor pro životní prostředí jako garanční.

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Související tisk: 1155 (Vl.n.z. o omezení dopadu plast.výrobků na životní pr.).

Deskriptory EUROVOCu: nevyužitelný odpad, ochrana životního prostředí, plast, průmysl plastů, recyklovaný výrobek, zneškodňování odpadu

Navržené změny předpisů (5)ISP (příhlásit)