Sněmovní tisk 115
Novela z. - školský zákon

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Jan Čižinský, Lukáš Bartoň, Václav Klaus, Kateřina Valachová, Helena Langšádlová, Petr Gazdík) předložila sněmovně návrh zákona 2. 3. 2018.
Zástupce navrhovatele: Čižinský J. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 115/0 dne 5. 3. 2018.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0115.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 7. 3. 2018. Vláda zaslala stanovisko 4. 4. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 4. 4. 2018 jako tisk 115/1 (nesouhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 236/18, PID KORNAWNE4BDD.

Poslanecká sněmovna

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 2. 2019.
  Prezident zákon podepsal 8. 2. 2019.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 11. 2. 2019.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 13. 2. 2019.

Zákon vyhlášen 15. 2. 2019 ve Sbírce zákonů v částce 19 pod číslem 46/2019 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
1263Václav Klaus13487-19890.docx (42 KB) / PDF (286 KB, 4 strany) 11. 9. 2018 v 13:51:44
1666Jiří Mihola13890-20550.DOCX (41 KB) / PDF (304 KB, 3 strany) 14. 11. 2018 v 11:30:36


Deskriptory EUROVOCu: organizace školství, předškolní výchova, školní vzdělávání, školská legislativa, základní vzdělávání

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)