Sněmovní tisk 1141
Novela z. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 29. 1. 2021.
Zástupce navrhovatele: Šafránková L. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1141/0 dne 1. 2. 2021.

    Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 1141.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 3. 2. 2021. Vláda zaslala stanovisko 2. 3. 2021. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 2. 3. 2021 jako tisk 1141/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 166/21, PID ALBSBXWJHNHQ.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: epidemie, osoba samostatně výdělečně činná, pojistné, samostatná výdělečná činnost, sociální zabezpečení, všeobecné zdravotní pojištění, záloha, zdravotní pojištění

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)