Sněmovní tisk 1041
Novela z. o ochraně hospodářské soutěže - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 6. 10. 2020.
Zástupce navrhovatele: předseda vlády.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1041/0 dne 6. 10. 2020.
    Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 783/20, PID ALBSBNUG5YVS.


    Lhůta pro implementaci předpisů EU je do 4. 2. 2021.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 8. 10. 2020 (usnesení č. 324). Určil zpravodaje: Petr Dolínek a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: kontrola restriktivních praktik, mezinárodní kartel, přibližování legislativy, soutěžní politika, soutěžní právo, volná soutěž

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)