Sněmovní tisk 658
Novela z. o obětech trestných činů - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 24. 11. 2015.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 658/0 dne 24. 11. 2015.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1065/15, PID RACK9XXM5NYJ.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 25. 11. 2015 (usnesení č. 220). Určil zpravodaje: Mgr. Bc. Pavla Golasowská, DiS. a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 4. 5. 2016 na 44. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1210).

 • V
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 15. 6. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 658/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7. 9. 2016 na 49. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7. 9. 2016 na 49. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 658/2, který byl rozeslán 9. 9. 2016 v 9:52.

 • G
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 29. 9. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 658/3 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 12. 2016 na 53. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1484).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 20. 12. 2016.
  Zákon Senátem schválen 19. 1. 2017.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 31. 1. 2017.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 14. 2. 2017.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 20. 2. 2017.

Zákon vyhlášen 3. 3. 2017 ve Sbírce zákonů v částce 20 pod číslem 56/2017 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
4507Gabriela Pecková09968-13667.odt (55 KB) / PDF (76 KB, 2 strany) 2. 6. 2016 v 09:20:32


Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Řád trestní, Zákon trestní

Deskriptory EUROVOCu: náhrada škody, oběť, pomoc obětem trestné činnosti, trestný čin, zpřístupňování informací

Navržené změny předpisů (4):

CitaceZměnaPředpisOd
141/1961novelizujeZákon o trestním řízení soudním (trestní řád)658/0
108/2006novelizujeZákon o sociálních službách658/0
277/2009novelizujeZákon o pojišťovnictví658/0
45/2013novelizujeZákon o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů)658/0


ISP (příhlásit)