Sněmovní tisk 545
Novela z. o podpoře malého a středního podnikání

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 10. 7. 2015.
Zástupce navrhovatele: ministr průmyslu a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 545/0 dne 10. 7. 2015.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 612/15, PID KORN9W2DJ9WH.

  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 17. 8. 2015. Určil zpravodaje: Ing. Michal Kučera a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor (rozhodnutí č. 38)

 • 1

  Čtení proběhlo 16. 9., 2. 10. 2015 na 31. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 897).

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 15. 10. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 545/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 3. 12. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 545/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 12. 2015 na 36. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 12. 2015 na 36. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 7 dnů po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 545/3, který byl rozeslán 10. 12. 2015 v 12:44.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 17. 12. 2015 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 545/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení bylo zahájeno 27. 1. 2016 na 39. schůzi.
  Projednávání zákona bylo přerušeno.
  Projednávání pokračovalo 2., 11. 3. 2016 na 42. schůzi.
  Návrh zákona schválen (usnesení č. 1139).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 24. 3. 2016.
  Zákon Senátem schválen 20. 4. 2016.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 4. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 5. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Zákon vyhlášen 17. 5. 2016 ve Sbírce zákonů v částce 58 pod číslem 149/2016 Sb.Hesla věcného rejstříku: Podnikání, Správa státní

Deskriptory EUROVOCu: malé a střední podniky, podpora podnikání

Navržené změny předpisů (1):

CitaceZměnaPředpisOd
47/2002novelizujeZákon o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů545/0


ISP (příhlásit)