Sněmovní tisk 320
Novela z. o registrovaném partnerství

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 320/0 dne 12. 9. 2014.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 15. 9. 2014. Vláda 8. 10. 2014 nezaujala stanovisko.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Vztahy partnerské

Deskriptory EUROVOCu: adopce dítěte, adoptované dítě, příbuzenský vztah, registrované partnerství

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)