Sněmovní tisk 170
Sml.o stabilitě, koordinaci a správě v hosp. a měnové unii

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 11. 4. 2014.
Zástupce navrhovatele: min. financí,min. zahr. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 170/0 dne 11. 4. 2014.
  Smlouva zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 135/14, PID KORN9GFJ5MRX.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 17. 4. 2014 (usnesení č. 54). Určil zpravodaje: prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 14. 5. 2014 na 8. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 258).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 22. 5. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 170/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Rozpočtový výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 5. 6. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 170/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro evropské záležitosti projednal mezinárodní smlouvu a vydal 1. 8. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 170/3 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 14. 4. 2014 jako senátní tisk 271/0.

 • O

  Organizační výbor dne 29. 4. 2014 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, Výbor pro záležitosti Evropské unie (Ing. Bc. Miroslav Krejča, CSc.).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 15. 5. 2014 a přijal usnesení č. 216, které bylo rozdáno jako tisk 271/1 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro záležitosti Evropské unie projednal návrh dne 21. 5. 2014 a přijal usnesení č. 276, které bylo rozdáno jako tisk 271/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 17. 6. 2014 a přijal usnesení č. 174, které bylo rozdáno jako tisk 271/3 (vyslovuje souhlas).
 • S

  Návrh projednán dne 27. 8. 2014 na 24. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 581).Hesla věcného rejstříku: Smlouvy, Ústava České republiky

Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, členský stát EU, finanční spolupráce, finanční trh, financování EU, Hospodářská a měnová unie, jednotná měnová politika, měnová politika, mezivládní úmluva (EU)ISP (příhlásit)