Sněmovní tisk 1029
Novela z. o nemocenském pojištění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 8. 2. 2017.
Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1029/0 dne 8. 2. 2017.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 26/17, PID KORNAE3CUXVF.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 9. 2. 2017 (usnesení č. 362). Určil zpravodaje: Alena Nohavová a navrhl Výbor pro sociální politiku jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 11. 4. 2017 na 56. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1628).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 28. 6. 2017 na 59. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 28. 6. 2017 na 59. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 7 dnů po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1029/2, který byl rozeslán 29. 6. 2017 v 10:30.

 • G

 • 3

  3. Čtení proběhlo 14. 7. 2017 na 59. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 254, usnesení č. 1782).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 24. 7. 2017.
  Zákon Senátem schválen 16. 8. 2017.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 23. 8. 2017.
  Prezident zákon podepsal 4. 9. 2017.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 9. 2017.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 13. 9. 2017.

Zákon vyhlášen 19. 9. 2017 ve Sbírce zákonů v částce 106 pod číslem 310/2017 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
6256Gabriela Pecková11717-16712.doc (67 KB) / PDF (333 KB, 1 strana) 24. 4. 2017 v 13:31:12
6311Alena Nohavová11772-16798.odt (16 KB) / PDF (80 KB, 2 strany)
11772-16799.docx (5 KB) / PDF (288 KB, 3 strany)
 28. 4. 2017 v 09:38:03
6614Gabriela Pecková12075-17202.doc (41 KB) / PDF (270 KB, 2 strany) 26. 6. 2017 v 14:17:31
6632Radka Maxová12093-17234.docx (21 KB) / PDF (238 KB, 2 strany) 28. 6. 2017 v 12:46:25
6633Radka Maxová12094-17235.docx (15 KB) / PDF (221 KB, 2 strany) 28. 6. 2017 v 12:47:44


Deskriptory EUROVOCu: domácí péče, chronické onemocnění, osoba samostatně výdělečně činná, sociální dávky, zdravotní pojištění

Navržené změny předpisů (7):

CitaceZměnaPředpisOd
582/1991novelizujeZákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení1029/0
589/1992novelizujeZákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti1029/0
155/1995novelizujeZákon o důchodovém pojištění1029/0
361/2003novelizujeZákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů1029/0
187/2006novelizujeZákon o nemocenském pojištění1029/0
262/2006novelizujeZákon zákoník práce1029/0
373/2011novelizujeZákon o specifických zdravotních službách1029/0


ISP (příhlásit)