Sněmovní tisk 976
Novela z. o zadávání veřejných zakázek

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 1. 12. 2016.
Zástupce navrhovatele: Volný J. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 976/0 dne 2. 12. 2016.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 7. 12. 2016. Vláda 20. 12. 2016 nezaujala stanovisko.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 5. 1. 2017. Určil zpravodaje: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj (rozhodnutí č. 59)

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 23. 2. 2017 na 55. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 1565). Návrh byl projednán v obecné rozpravě 23. 2. 2017 na 55. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 115, usnesení č. 1565).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 4. 2017.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 2. 5. 2017.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Zákon vyhlášen 22. 5. 2017 ve Sbírce zákonů v částce 52 pod číslem 147/2017 Sb.Deskriptory EUROVOCu: kapitálová společnost, soutěžní politika, soutěžní právo, veřejná zakázka, veřejný majetek, vypsání soutěže

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)