Sněmovní tisk 920
Novela z. - občanský zákoník

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 22. 9. 2016.
Zástupce navrhovatele: Tejc J. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 920/0 dne 23. 9. 2016.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 26. 9. 2016. Vláda zaslala stanovisko 25. 10. 2016. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 25. 10. 2016 jako tisk 920/1 (nesouhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 1344/16, PID ALBSAE9APBAO.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 26. 10. 2016 (usnesení č. 329). Určil zpravodaje: Mgr. Jan Farský a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 28. 4. 2017 na 56. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1663).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
6354Pavel Čihák11815-16911.docx (22 KB) / PDF (325 KB, 2 strany) 10. 5. 2017 v 17:27:30
6533Jeroným Tejc11994-17119.doc (30 KB) / PDF (219 KB, 2 strany) 6. 6. 2017 v 14:19:37
6540Jeroným Tejc12001-17126.doc (28 KB) / PDF (235 KB, 2 strany) 6. 6. 2017 v 17:28:49
6551Radek Vondráček12012-17139.doc (30 KB) / PDF (232 KB, 2 strany) 7. 6. 2017 v 12:30:12
6584Pavel Čihák12045-17178.docx (21 KB) / PDF (328 KB, 3 strany) 19. 6. 2017 v 15:36:41
6625Jeroným Tejc12086-17227.doc (29 KB) / PDF (201 KB, 2 strany) 28. 6. 2017 v 09:35:00
6626Jeroným Tejc12087-17228.docx (14 KB) / PDF (233 KB, 3 strany) 28. 6. 2017 v 09:37:03


Deskriptory EUROVOCu: bydlení, družstevní dům, občanský zákoník, osídlení, předkupní právo, spoluvlastnictví

Navržené změny předpisů (5)ISP (příhlásit)