Sněmovní tisk 919
N.z. o výplatě dodatečné náhrady za pohledávky u Union banky

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 22. 9. 2016.
Zástupce navrhovatele: Novotný J. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 919/0 dne 23. 9. 2016.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 26. 9. 2016. Vláda zaslala stanovisko 25. 10. 2016. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 25. 10. 2016 jako tisk 919/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 1343/16, PID ALBSAE9AK2DL.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: banka, náhrada škody, pohledávkaISP (příhlásit)