Sněmovní tisk 730
Novela z. o nemocenském pojištění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 29. 2. 2016.
Zástupce navrhovatele: Adamová M. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 730/0 dne 1. 3. 2016.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 2. 3. 2016. Vláda zaslala stanovisko 22. 3. 2016. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 22. 3. 2016 jako tisk 730/1 (neutrální).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 318/16, PID RACKA7PM3SPI.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Pojištění, Zabezpečení sociální

Deskriptory EUROVOCu: mateřská dovolená, nemoc, příspěvek na péči, zdravotní pojištění

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)