Sněmovní tisk 66
N.ústav.z. o referendu o zruš.zák.o maj.vyrovnání s církvemi

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 19. 12. 2013.
Zástupce navrhovatele: Filip V. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 66/0 dne 20. 12. 2013.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 23. 12. 2013. Vláda zaslala stanovisko 23. 1. 2014. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 23. 1. 2014 jako tisk 66/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 21. 1. 2014 (usnesení č. 20). Určil zpravodaje: Mgr. Radek Vondráček a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení bylo zahájeno 14. 2. 2014 na 6. schůzi, projednávání bylo odročeno (hlasování č. 157).
  Projednávání pokračovalo 18. 3. 2014 na 7. schůzi. Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 27, usnesení č. 163).Hesla věcného rejstříku: Církev, Majetek České republiky, Pozemkový fond, Referendum, Restituce

Deskriptory EUROVOCu: církev, derogace, odškodnění, převod vlastnictví, referendum, veřejný majetek, vlastnictví, vztah mezi církví a státemISP (příhlásit)