Sněmovní tisk 598
Novela z. o azylu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců (David Kádner, Martin Lank, Marek Černoch, Olga Havlová, Jana Hnyková, Karel Fiedler, Jiří Štětina, Augustin Karel Andrle Sylor) předložila sněmovně návrh zákona 17. 9. 2015.
Zástupce navrhovatele: Kádner D. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 598/0 dne 18. 9. 2015.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 21. 9. 2015. Vláda zaslala stanovisko 13. 10. 2015. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 13. 10. 2015 jako tisk 598/1 (nesouhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 1213/15, PID KORNA2LC8K9W.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 21. 10. 2015 (usnesení č. 208). Určil zpravodaje: Mgr. Stanislav Huml a navrhl Výbor pro bezpečnost jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 9. 2. 2016 na 39. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1067).

 • V
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 23. 3. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 598/2 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 29. 3. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 598/3 (doporučuje zamítnout).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 3. 5. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 598/4 (přerušuje projednávání).

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Cizinci, Migrace

Deskriptory EUROVOCu: azylové právo, Česká republika, cizí státní občan, politický azyl, povolení k pobytu, vízová politika, vstup cizinců

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)