Sněmovní tisk 541
Novela z. o jednacím řádu PS

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 8. 7. 2015.
Zástupce navrhovatele: Nováková N. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 541/0 dne 8. 7. 2015.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 10. 7. 2015. Vláda zaslala stanovisko 31. 7. 2015. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 31. 7. 2015 jako tisk 541/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 909/15, PID KORN9YAG74Y0.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Řád jednací PS

Deskriptory EUROVOCu: jednací řád parlamentu, parlamentní dokument

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)