Sněmovní tisk 518
Písemná interpelace J. Chalánkové na M. Marksovou ve věci budoucnosti českých dětí v pěstounských rodinách v Norsku po dosažení zletilosti

Dokument

Autor: MUDr. Jitka Chalánková

Úplný název: Písemná interpelace poslankyně Jitky Chalánkové na ministryni práce a sociálních věcí Michaelu Marksovou ve věci budoucnosti českých dětí umístěných v pěstounských rodinách v Norsku po dosažení jejich zletilosti
Adresát: Mgr. Michaela Marksová
Podáno dne: 29. 4. 2015
Odesláno adresátovi: 30. 4. 2015
O zařazení na schůzi požádáno dne: 4. 6. 2015

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 8. 6. 2015 jako tisk 518/0.


 • PS

  Interpelace projednávána dne: 9. 7. 2015
  Projednávání bylo přerušeno.
  Interpelace projednána dne: 17. 9. 2015
  Výsledek hlasování: Bez usneseníHesla věcného rejstříku: Interpelace

Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, dítě, dítě migrující rodiny, Norsko, ochrana dítěte, právní pomocISP (příhlásit)