Sněmovní tisk 420
Novela ústav. z. - Ústava ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 27. 2. 2015.
Zástupce navrhovatele: Babiš A. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 420/0 dne 4. 3. 2015.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 6. 3. 2015. Vláda zaslala stanovisko 2. 4. 2015. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 2. 4. 2015 jako tisk 420/1 (neutrální).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 325/15, PID RACK9UCJCDXV.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Parlament ČR, Poslanci, Ústava České republiky

Deskriptory EUROVOCu: kumulace mandátů, neslučitelnost, oddělení pravomocí, poslanec parlamentu, poslanecký mandát, veřejná funkce

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)