Sněmovní tisk 371
Novela z. o specifických zdravotních službách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Jitka Chalánková, Marek Benda, Nina Nováková, Augustin Karel Andrle Sylor, Vít Kaňkovský, Martin Komárek) předložila sněmovně návrh zákona 12. 12. 2014.
Zástupce navrhovatele: Chalánková J. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 371/0 dne 12. 12. 2014.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 17. 12. 2014. Vláda zaslala stanovisko 8. 1. 2015. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 8. 1. 2015 jako tisk 371/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 1546/14, PID KORN9RWBXC2U.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Zákoník občanský, Zaměstnanost, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: náhradní matka, ochrana práv a svobod, oplodnění ve zkumavce, potomek, práva dítěte, práva jednotlivce, příbuzenský vztah, umělé oplodnění, zárodek a plod, zdravotnická služba

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)