Sněmovní tisk 355
Novela z. o platu představitelů státní moci

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1

Předkladatel

Mgr. Radek Vondráček předložil sněmovně návrh zákona 7. 11. 2014.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 355/0 dne 10. 11. 2014.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 11. 11. 2014. Vláda zaslala stanovisko 14. 11. 2014. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 14. 11. 2014 jako tisk 355/1 (souhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 1339/14, PID RACK9QRKYCEB.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 20. 11. 2014 (usnesení č. 110). Určil zpravodaje: Ing. František Laudát a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh zákona 16. 1. 2015 vzat zpět před projednáváním v 1. čtení.Hesla věcného rejstříku: Mzdy, odměna za práci, Náležitosti členů parlamentu, Soudnictví

Deskriptory EUROVOCu: mzda, soudce, soudce a státní zástupce, státní zástupce

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)