Sněmovní tisk 272
Novela z. o ochraně před škodami působenými tabák. výrobky

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 18. 7. 2014.
Zástupce navrhovatele: Vondráček R. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 272/0 dne 30. 7. 2014.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 31. 7. 2014. Vláda 29. 8. 2014 nezaujala stanovisko.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 9. 2014 (usnesení č. 81).
  Navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro zdravotnictví (MUDr. Jaroslav Krákora), Hospodářský výbor (JUDr. Štěpán Stupčuk)

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 24. 10. 2014 na 19. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 24. 10. 2014 na 19. schůzi, projednávání bylo přerušeno.
  Projednávání pokračovalo 8., 15. 12. 2015 na 36. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1018).

 • V
  • Ústavně právní výbor projednal navíc návrh zákona a vydal 18. 1. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 272/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 18. 1. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 272/2 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně právní výbor projednal navíc návrh zákona a vydal 11. 2. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 272/3 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně právní výbor projednal navíc návrh zákona a vydal 12. 2. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 272/4.
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 26. 2. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 272/5 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona 4. 4. 2017 na 56. schůzi vzat zpět.Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky, Poplatky, Reklama, Tabák, tabákové výrobky, Toxikománie

Deskriptory EUROVOCu: kouření, sociální problém, společné stravování, tabák, zdraví veřejnosti

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)