Sněmovní tisk 252
Novela z. o daních z příjmů - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 3. 7. 2014.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 252/0 dne 3. 7. 2014.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 687/14, PID KORN9K3NP75O.

  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 10. 7. 2014. Určil zpravodaje: prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor (rozhodnutí č. 18)

 • 1

  Čtení proběhlo 17. 7. 2014 na 12. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 375).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 50 dní.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 9. 9. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 252/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 17. 9. 2014 na 17. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 17. 9. 2014 na 17. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 252/2, který byl rozeslán 17. 9. 2014 v 17:49.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 24. 9. 2014 na 17. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 145, usnesení č. 419).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 7. 10. 2014.
  Zákon Senátem schválen 23. 10. 2014.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 3. 11. 2014.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 6. 11. 2014.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 12. 11. 2014.

Zákon vyhlášen 21. 11. 2014 ve Sbírce zákonů v částce 109 pod číslem 267/2014 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
1140Jan Volný06601-08151.odt (33 KB) / PDF (165 KB, 17 stran) 15. 8. 2014 v 09:47:52
1280Rostislav Vyzula06741-08405.doc (58 KB) / PDF (544 KB, 8 stran) 8. 9. 2014 v 11:27:22
1324Jiří Dolejš06785-08472.doc (32 KB) / PDF (199 KB, 1 strana) 15. 9. 2014 v 10:20:04
1329Ladislav Šincl06790-08480.odt (22 KB) / PDF (143 KB, 9 stran) 15. 9. 2014 v 15:32:23
1330Radim Fiala06791-08481.doc (14 KB) / PDF (205 KB, 1 strana) 15. 9. 2014 v 17:08:00
1332Jan Volný06793-08484.doc (28 KB) / PDF (345 KB, 3 strany) 16. 9. 2014 v 08:40:14
1337Jan Volný06798-08488.doc (28 KB) / PDF (335 KB, 3 strany) 16. 9. 2014 v 09:10:39
1342Josef Uhlík06803-08495.doc (18 KB) / PDF (199 KB, 2 strany) 16. 9. 2014 v 10:25:15
1347Vladislav Vilímec06808-08506.doc (25 KB) / PDF (260 KB, 4 strany) 16. 9. 2014 v 13:13:30
1350Zbyněk Stanjura06811-08510.doc (25 KB) / PDF (243 KB, 2 strany) 16. 9. 2014 v 13:40:12
1359Petr Fiala06820-08520.doc (27 KB) / PDF (175 KB, 1 strana) 16. 9. 2014 v 14:23:45


Hesla věcného rejstříku: Daně - daň z příjmu, Evropská unie

Deskriptory EUROVOCu: daň z příjmů, daňové přiznání, daňový systém

Navržené změny předpisů (18)ISP (příhlásit)