Sněmovní tisk 211
Prot. č. 15, kterým se mění Úml. o ochraně lidských práv

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 28. 5. 2014.
Zástupce navrhovatele: ministr zahr. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 211/0 dne 28. 5. 2014.
  Smlouva zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 889/13, PID RACK99XE6UX6.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 29. 5. 2014 (usnesení č. 67). Určil zpravodaje: PhDr. Robin Böhnisch a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 17. 6. 2014 na 10. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 329).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 26. 6. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 211/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 10. 12. 2014 na 23. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 154, usnesení č. 563).

Senát

 • PS

  předložil Senátu .

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 18. 12. 2014.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 24. 6. 2021 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 19 pod číslem 26/2021 Sb. m. s.Hesla věcného rejstříku: Smlouvy

Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Evropská úmluva o ochraně lidských práv, Evropský soud pro lidská práva, lidská právaISP (příhlásit)