Sněmovní tisk 167
N. z. o působ. MPO ČR při řízení společností ovládan. státem

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Miroslav Kalousek, František Laudát, Helena Langšádlová, Leoš Heger, Jitka Chalánková, Daniel Korte, Zdeněk Bezecný) předložila sněmovně návrh zákona 9. 4. 2014.
Zástupce navrhovatele: Kalousek M. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 167/0 dne 10. 4. 2014.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 11. 4. 2014. Vláda zaslala stanovisko 6. 5. 2014. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 6. 5. 2014 jako tisk 167/1 (nesouhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 425/14, PID KORN9J3HZGA4.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 7. 5. 2014 (usnesení č. 63). Určil zpravodaje: Ing. Ivan Pilný a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení bylo zahájeno 11. 2. 2015 na 25. schůzi, projednávání bylo odročeno (usnesení č. 632).
  Projednávání pokračovalo 9. 2. 2016 na 39. schůzi. Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 158, usnesení č. 1065).Deskriptory EUROVOCu: ministerská odpovědnost, ministerstvo, podnikové vedení, spoluvlastnictví, typ podniku, ústřední orgány státní správy, veřejný majetekISP (příhlásit)