Sněmovní tisk 1124
Novela z. o registru smluv

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Radek Vondráček, Roman Sklenák, Jiří Mihola, Pavel Kováčik, Zbyněk Stanjura, Marek Černoch) předložila sněmovně návrh zákona 18. 5. 2017.
Zástupce navrhovatele: Vondráček R. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1124/0 dne 19. 5. 2017.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 19. 5. 2017. Vláda zaslala stanovisko 6. 6. 2017. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 6. 6. 2017 jako tisk 1124/1 (souhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 583/17, PID KORNAMHDFHQU.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 6. 2017 (usnesení č. 402). Určil zpravodaje: Mgr. Jan Farský a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 28. 6. 2017 na 59. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 1718). Návrh byl projednán v obecné rozpravě 28. 6. 2017 na 59. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 50, usnesení č. 1718).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 7. 2017.
  Prezident zákon podepsal 1. 8. 2017.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 1. 8. 2017.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Zákon vyhlášen 18. 8. 2017 ve Sbírce zákonů v částce 89 pod číslem 249/2017 Sb.Deskriptory EUROVOCu: obchodní informace, obchodní smlouva, veřejné vlastnictví, zpřístupňování informací

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)