Sněmovní tisk 109
Změna příl. A Stockholm.úml.o perzis.organických polutantech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 28. 1. 2014.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 109/0 dne 29. 1. 2014.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 5. 2. 2014 (usnesení č. 26). Určil zpravodaje: PhDr. Robin Böhnisch a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 20. 3. 2014 na 7. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 169).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 16. 4. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 109/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 11. 6. 2014 na 10. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 25, usnesení č. 290).

Senát

 • PS

  předložil Senátu .

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 3. 7. 2014.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 20. 8. 2015 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 29 pod číslem 47/2015 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, ochrana životního prostředí, zdravotní politika, znečišťování organickými látkamiISP (příhlásit)