Sněmovní tisk 1087
Novela z. o Nejvyšším kontrolním úřadu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 5. 4. 2017.
Zástupce navrhovatele: Stupčuk Š. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1087/0 dne 5. 4. 2017.

    Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 7. 4. 2017. Vláda zaslala stanovisko 4. 5. 2017. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 4. 5. 2017 jako tisk 1087/1 (neutrální).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 439/17, PID KORNALBBYX6V.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: kontrolní úřad, mzda, odměňování

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)