Sněmovní tisk 1057
Novela z. - trestní zákoník

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 17. 3. 2017.
Zástupce navrhovatele: Tejc J. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1057/0 dne 21. 3. 2017.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 22. 3. 2017. Vláda zaslala stanovisko 20. 4. 2017. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 20. 4. 2017 jako tisk 1057/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 377/17, PID KORNAKRBXC2G.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.



Deskriptory EUROVOCu: jízdní personál, motorové vozidlo, pomoc obětem trestné činnosti, posádka, řidičský průkaz, trestní řízení, trestný čin

Navržené změny předpisů (1)



ISP (příhlásit)