Sněmovní tisk 1045
N.z. - nominační zákon

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 22. 2. 2017.
Zástupce navrhovatele: Vondráček R. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1045/0 dne 23. 2. 2017.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 24. 2. 2017. Vláda zaslala stanovisko 23. 3. 2017. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 23. 3. 2017 jako tisk 1045/1 (neutrální).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 257/17, PID ALBSAJYCMFL7.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: jmenovací moc, jmenování pracovníků, management, podnikové vedení, veřejné vlastnictvíISP (příhlásit)