Sněmovní tisk 1043
N. z. o elektronizaci zdravotnictví

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 22. 2. 2017.
Zástupce navrhovatele: Vyzula R. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1043/0 dne 23. 2. 2017.

    Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 24. 2. 2017. Vláda zaslala stanovisko 23. 3. 2017. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 23. 3. 2017 jako tisk 1043/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 256/17, PID KORNAJYCHUK4.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: elektronická správa dokumentů, informační systém, organizace zdravotnictví, ukládání a vyhledávání informací, zdravotní systém, zdravotnická služba, zdravotnické zařízení

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)