Sněmovní tisk 1032
Novela z. o zahraniční rozvojové spolupráci

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1

Předkladatel

Skupina poslanců (Karel Rais, Ladislav Okleštěk) předložila sněmovně návrh zákona 9. 2. 2017.
Zástupce navrhovatele: Rais K. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1032/0 dne 14. 2. 2017.

    Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 16. 2. 2017. Vláda zaslala stanovisko 9. 3. 2017. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 9. 3. 2017 jako tisk 1032/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 221/17, PID KORNAJNF6VYH.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: humanitární pomoc, politika pomoci, pomoc do zahraničí, pomoc sociálně znevýhodněným skupinám, rozvojová pomoc, zdravotně postižený člověk

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)