Sněmovní tisk 1010
Novela z. o poskyt. náhrad škod způsob.chráněnými živočichy

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 24. 1. 2017.
Zástupce navrhovatele: Kott Josef a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1010/0 dne 25. 1. 2017.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 26. 1. 2017. Vláda zaslala stanovisko 21. 2. 2017. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 21. 2. 2017 jako tisk 1010/1 (souhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 168/17, PID ALBSAHZE53RO.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 1. 3. 2017 (usnesení č. 371). Určil zpravodaje: Ing. Josef Šenfeld a navrhl Zemědělský výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 12. 4. 2017 na 56. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 1637). Návrh byl projednán v obecné rozpravě 12. 4. 2017 na 56. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 375, usnesení č. 1637).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 6. 2017.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 21. 6. 2017.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Zákon vyhlášen 12. 7. 2017 ve Sbírce zákonů v částce 72 pod číslem 197/2017 Sb.Deskriptory EUROVOCu: chráněný druh, náhrada škody, odškodnění, ochrana živočišné říše, ochrana zvířat

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)