Sněmovní tisk 523
Novela z. o rozpočtových pravidlech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 27. 10. 2011.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 523/0 dne 31. 10. 2011.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 2. 11. 2011 (usnesení č. 188). Určil zpravodaje: Ing. Pavel Suchánek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 13. 12. 2011 na 32. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 908).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 25. 1. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 523/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 14. 3. 2012 na 36. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 14. 3. 2012 na 36. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 523/2, který byl rozeslán 14. 3. 2012 v 16:09.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 21. 3. 2012 na 36. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 133, usnesení č. 1095).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 2. 4. 2012.
  Zákon Senátem schválen 26. 4. 2012.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 3. 5. 2012.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 5. 2012.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 22. 5. 2012.

Zákon vyhlášen 30. 5. 2012 ve Sbírce zákonů v částce 61 pod číslem 171/2012 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
1539Pavel Suchánek03213-01392.doc (20 KB) / PDF (53 KB, 1 strana) 13. 3. 2012 v 14:02:42


Hesla věcného rejstříku: Dotace, Kriminalita, Rozpočet
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: hospodářská podpora, korupce, podpora podnikání, právo na informace, rozpočtová pravidla, zpřístupňování informací

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)