Sněmovní tisk 519
N. ústav. zákona o referendu o vyrovnání s církvemi

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 25. 10. 2011.
Zástupce navrhovatele: Filip V. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 519/0 dne 27. 10. 2011.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 31. 10. 2011. Vláda zaslala stanovisko 24. 11. 2011. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 24. 11. 2011 jako tisk 519/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 24. 11. 2011 (usnesení č. 197). Určil zpravodaje: Marek Benda a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 16. 12. 2011 na 32. schůzi. Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 277, usnesení č. 966).Hesla věcného rejstříku: Církev, Referendum, Ústava České republiky
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: církev, referendum, ústava, voličské právo, vztah mezi církví a státem

Navržené změny předpisů (1):

CitaceZměnaPředpisOd
1/1993novelizujeÚstava České republiky519/0


ISP (příhlásit)