Sněmovní tisk 429
Novela z.o podpoře výzkumu,experimentálního vývoje a inovací

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Walter Bartoš, Anna Putnová, Milan Šťovíček) předložila sněmovně návrh zákona 12. 7. 2011.
Zástupce navrhovatele: Bartoš W. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 429/0 dne 13. 7. 2011.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 13. 7. 2011. Vláda zaslala stanovisko 11. 8. 2011. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 11. 8. 2011 jako tisk 429/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 18. 8. 2011 (usnesení č. 154). Určil zpravodaje: prof. RNDr. Ivan Ohlídal, DrSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 21. 9. 2011 na 23. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 21. 9. 2011 na 23. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 717).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 25. 10. 2011 na 25. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 25. 10. 2011 na 25. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 429/3, který byl rozeslán 27. 10. 2011 v 10:30.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 11. 2011 na 30. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 142, usnesení č. 844).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 13. 12. 2011.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 20. 12. 2011.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 27. 12. 2011.

Zákon vyhlášen 30. 12. 2011 ve Sbírce zákonů v částce 161 pod číslem 469/2011 Sb.Hesla věcného rejstříku: Věda
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: mezinárodní soutěž, politika výzkumu, soutěžní řízení, vědecký výzkum, výzkum a vývoj, způsob vyhodnocení

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)