Sněmovní tisk 247
Novela z. o jednacím řádu PS

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Miroslava Němcová, Vladimír Koníček, Vojtěch Filip, Petr Tluchoř, Petr Gazdík, Kateřina Klasnová, Marek Benda, Jan Husák) předložila sněmovně návrh zákona 25. 1. 2011.
Zástupce navrhovatele: Němcová M. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 247/0 dne 27. 1. 2011.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 28. 1. 2011. Vláda zaslala stanovisko 23. 2. 2011. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 24. 2. 2011 jako tisk 247/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 9. 8. 2011.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 12. 8. 2011.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 31. 8. 2011.

Zákon vyhlášen 6. 9. 2011 ve Sbírce zákonů v částce 93 pod číslem 265/2011 Sb.Hesla věcného rejstříku: Řád jednací - PS
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Politika, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: dolní komora, elektronická správa dokumentů, elektronický dokument, jednací řád parlamentu, parlamentní tisky

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)