Sněmovní tisk 1117
Novela z. - služební zákon

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1117/0 dne 24. 7. 2013.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 29. 7. 2013. Vláda zaslala stanovisko 22. 8. 2013. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 22. 8. 2013 jako tisk 1117/1 (připomínky).

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: státní zaměstnanec, veřejná služba, veřejná správa

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)